Home | News (SMEs News)
“ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่”
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 10:27:41 น. | ผู้เข้าชม 6888 ครั้ง

“ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่”
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) รณรงค์ “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ ”หรือ “Credit Bureau Mobile Service” ซึ่งเป็นการให้บริการตรวจเครดิตบูโรบนรถตู้เคลื่อนที่ ไปให้บริการประชาชนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ของเครดิตบูโรให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ รวมถึงการรักษาประวัติทางการเงินของตนเองให้ดีพร้อม ล่าสุด เครดิตบูโรได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานที่เพื่อให้ “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่” ให้บริการตรวจเครดิตบูโร ณ บริเวณวงเวียน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ที่สนใจ “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่”สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 0-2643-1250 หรืออีเมล consumer@ncb.co.th
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด