Home | News (SMEs News)
แนะแนวโรงเรียนเกษตรกรทำนา
เขียนโดย Admin เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:51:24 น. | ผู้เข้าชม 4792 ครั้ง

      มนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นวิทยากรการฝึกอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนา เพื่อแนะแนวการทำเกษตรแผนใหม่ การปลูกข้าวและกำจัดวัชพืชด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ แบบปลอดภัยไร้สารพิษ  โดยไม่ใช้สารเคมี ในโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของชมรมเกษตรปลอดสารพิษ คือมุ่งให้ความรู้ เพื่อปฏิวัติทางความคิด ติดอาวุธทางปัญญาเกษตรกร ณ โรงเรียนเกษตรกรทำนา อำเภอสามโคก จังหวัดอ่างทอง

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด