Home | News (Events)
สถาบันอาหาร หนุน SMEs ออกบูธในงาน Myanmar International Franchise SME Expo 2015
เขียนโดย Admin เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:18:40 น. | ผู้เข้าชม 5692 ครั้ง

      สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทที่สนใจเข้าร่วมออกบูธในงาน Myanmar International Franchise & SME Expo 2015 ระหว่าง วันที่ 13-15 มีนาคม 2558 ณ Tatmadaw Hall, Yangon Myanmar ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมียนมาร์กับการจัดแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้า และบริการจาก SME ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนงานสัมมนาโอกาสทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจแฟรนไชส์ และกิจกรรม Workshop ต่างๆ ในการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้สนใจ นับเป็นเวทีสำคัญของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทยในการเข้าร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจในเมียนมาร์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสียค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 30,000 บาท ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม อาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด โดยแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณกมลรัตน์ โทร. 02 886 8088 ต่อ 9205 มือถือ 089 145 7090 อีเมล์ kamolrat@nfi.or.th หรือ website: www.nfi.or.th

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด