Home | News (Events)
งาน The 3rd Print Tech Expo 2015
เขียนโดย Admin เมื่อ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10:31:50 น. | ผู้เข้าชม 6120 ครั้ง

27- 30 มีนาคม 2558
 
ฮอล์ล 4-5 อิมแพ็คเมืองทองธานี
 
    เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการด้านธุรกิจงานพิมพ์ อาทิ กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล, กลุ่มงานพิมพ์แพ็กเก็จจิ้ง, ธุรกิจบริการ เช่น งานป้ายโฆษณา,ธุรกิจด้านงานพิมพ์, ธุรกิจอุปกรณ์ก่อน-หลังการพิมพ์, กลุ่มธุรกิจ แอลอีดี การจัดงานในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่าน ได้รับข่าวสารที่ทันสมัยในการแสดงถึงนวัตกรรมการพิมพ์ระบบไฮเทคโนโลยี จากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมออกงานครั้งนี้ เพื่อนำมาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ในการบริหารภายในองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์ของงาน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการค้า ในระดับธุรกิจจากผู้ประกอบการถึงผู้ประกอบการ (B2B) , ผู้ประกอบการถึงผู้บริโภค (B2C)เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้านการขาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้โดยตรงภายใต้ Concept Evolution of Printประชาสัมพันธ์สินค้า เพื่อตรอกย้ำแบรนด์ (Brand) ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเปิดตลาด้านการค้า และต่อยอดทางธุรกิจกับฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ และพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด กับนักธุรกิจแนวหน้า
 ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
  • กลุ่มเครื่องพิมพ์อิงเจ็ท
  • กลุ่มเครื่องพิมพ์ดิจิตอล
  • กลุ่มงานพิมพ์แพ็กเก็จจิ้ง
  • กลุ่มธุรกิจงานบริการ ด้านป้ายโฆษณา ธุรกิจด้านงานพิมพ์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร อุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์
  • กลุ่มธุรกิจแอลอีดี
 
ผู้จัดงาน : หจก.วันทูวัน ครีเอชั่น
สถานที่จัดงาน : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด