Home | News (Events)
Franchise Guide& SME Guide2015 งานสัมมนา-แสดงธุรกิจ แฟรนไชส์ และ เอสเอ็มอี ครั้งใหญ่
เขียนโดย Admin เมื่อ 02 เมษายน 2558 เวลา 09:58:27 น. | ผู้เข้าชม 5716 ครั้ง

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุม ชั้น 3  
สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
 
       จากความสำเร็จในการจัดงาน Franchise Guide 2014 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสำเร็จด้วยดี ทำให้สมาคมแฟรนไชส์ไทย สสว. และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ผนึกกำลัง ร่วมจัดทำโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดให้การจัดงานที่ขยายเวลาขึ้น เพื่อรองรับผู้เข้าชมงาน
 
       ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือกำลังจะเป็นผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมที่จัดขึ้น อย่างเต็มที่  จึงเกิดเป็นโครงการ Franchise Guide & SME Guide 2015 ขึ้น  เพื่อใช้ศักยภาพขององค์กร ภาครัฐ เอกชน และสมาคม จัดกิจกรรม ควบคู่กับการ ให้ความรู้ส่งเสริมผู้ประกอบการ รวมทั้งกระตุ้น การเติบโตของธุรกิจและเอสเอ็มอี ในประเทศด้วย
 
ผู้จัดงาน
สมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมกับ สำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง-ขนาดย่อม (สสว.) และบริษีท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 
ผู้สนับสนุน
นิตยสาร  ฟรี อี แมกกาซีน โอกาสธุรกิจ,บริษัท แฟรนไชส์ โฟกัส จำกัด, บริษัท มายเปย์ จำกัด    
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เป็นกิจกรรมของสมาคม ที่ต้องการให้ความรู้ในเชิงการแนะแนวสร้างเติบโตอย่างมั่นคง แก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ และ เอสเอ็มอี
 2. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ให้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่ดี
 3. เพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์ต่างๆ,และ เอส เอ็ม อี ต่างๆ ให้ประชาชนรู้จัก
 4. เพื่อสร้างความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และสมาคม ในการสร้างสรรค์ กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ แก่สาธารณะ 
 
รูปแบบโครงการ
 
 • โครงการ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม หลัก คือ
 • สัมมนา แนะแนวแฟรนไชส์ และ เสวนาแฟรนไชซี่ ที่ประสบความสำเร็จ
 • แสดงบูท 70-100 บูท
 • แจกฟรี ไดเร็กทอรี่ โอกาสธุรกิจ และ พ็อคเก็ตบุค แฟรนไชส์ไกด์ คู่มือ แนะนำ การเลือกซื้อแฟรนไชส์
 
กลุ่มผู้เข้างาน
จำนวนผู้เข้างาน 1,000-3,000 คน   ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมงาน
กลุ่มเป้าหมายคือ
 • ผู้ที่กำลัง ต้องการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์
 • สมาชิก สมาคมแฟรนไชส์ไทย,สมาชิก สสว.
 • ผู้ประกอบการ เอส เอ็ม อี
 • ผู้ประกอบการ ที่ต้องการขยายธุรกิจเพิ่มเติม
 • คนรุ่นใหม่ นักศึกษา
 • พนักงานบริษัท เอกชน หรือพนักงานของรัฐ ที่ต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง
 • ผู้สนใจทั่วไป
 • สื่อมวลชน
วัน/เวลา/สถานที่  การจัดงาน
ระยะเวลาจัดงาน   2 วัน 
วันที่   เสาร์-อาทิตย์ ที่ 13-14 มิถุนายน 2558
สถานที่  ชั้น 3 หอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การจัดแสดงบูท เริ่ม  9.00-17.00 น.
การจัดสัมมนาเริ่ม     13.00-17.00 น
 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด