Home | News (Events)
งาน Japanese Food Fair 18 – 23 มิถุนายน 2558 (เป็นเวลา 6 วัน) เวลา 10.00 - 21.30 น.
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10:44:58 น. | ผู้เข้าชม 3268 ครั้ง
 
 
     ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งาน Japanese Food Fair เรียน ท่านผู้ประกอบการ บริษัท เทรนดี้ โฮม ดีไซน์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การค้า PARADISE PARK (ศรีนครินทร์) จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายภาคเอกชน ในชื่อ งาน Japanese Food Fair จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว 
 
สถานที่จัดงาน ศูนย์การค้า PARADISE PARK (ศรีนครินทร์) ณ บริเวณชั้นที่ 1 พื้นที่ Royal Park Plaza
กำหนดการจัดงาน วันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2558 (เป็นเวลา 6 วัน) เวลา 10.00 - 21.30 น. 
อัตราค่าบริการ โดยมีทั้งหมด 4 บู๊ธ บู๊ธเลขที่ J-13 , J-14 , J-15 , J-16 ราคาบู๊ธละ 15,000.00 บาท/บู๊ธ ขนาดพื้นที่ โดยประมาณ 2.00 x 2.00เมตร (4.00 ตร.ม.) ราคานี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
เงื่อนไขการชำระเงิน
ชำระเงินในวันที่จอง 50% ในวันที่จอง
ชำระส่วนที่เหลือ 50% ภายใน 20 วัน ก่อนเข้างาน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และกลุ่มผู้บริโภคตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูง
กลุ่มผู้บริโภคของทางศูนย์การค้า และกลุ่มหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มีกำลังซื้อสูง
กลุ่มนิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัว
วัตถุประสงค์การจัดงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มยอดขาย
เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการ ได้แนะนำสินค้าต่อผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของสินค้า และบริการกลุ่มประเภทสินค้าขนมญี่ปุ่น , ช็อคโกแลตจากญี่ปุ่น
 
รายละเอียดพื้นที่
ปูพรมเต็มพื้นที่การจัดงาน
จุดต่อปลั๊กไฟฟ้า 1 จุดสามารถดูภาพการจัดงานที่ผ่านมาได้ที่ http://facebook.com/trendyhomedesign.Organizer 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด