Home | News (SMEs News)
ไม่รู้ไม่ได้! กระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบ "ร้านค้าออนไลน์" ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:36:41 น. | ผู้เข้าชม 5733 ครั้ง

     เนื่องจาก ทุกวันนี้มี   เว็บไซต์ e-Commerce หลายแสนเว็บไซต์  แต่มีผู้มาขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิล็กทรอนิกส์เพียงหลักหมื่นต้นๆ เท่านั้น ประกอบกับการที่มีผู้บริโภคจำนวนมากถูกเอาเปรียบและฉ้อโกงผ่านการซื้อสินค้าออนไลน์  ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้าจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ หรือหากมีปัญหาก็สามารถติดตามสอบถามกับร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายขึ้น

สำหรับร้านค้าที่เข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์นั้น ข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ระบุไว้ว่า ธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บไซต์, ร้านค้าใน Social Media, ร้านค้าใน e-Marketplace หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่เริ่มประกอบพาณิชยกิจค่ะ

ทั้งนี้ มีส่วนของการซื้อขายทางออนไลน์ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
     - การประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้า แต่ไม่ได้มีการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ทำการค้าในช่องทางปกติ) แม้จะมีข้อความแจ้งว่าให้ติดต่อได้ เช่น สนใจโทร.ติดต่อ… หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่…. เป็นต้น
     - การโฆษณาสินค้าของตนเอง โดยลักษณะของการโฆษณานั้นไม่ใช่วัตถุที่ประสงค์หลักของกิจการ และไม่ใช่ช่องทางค้าปกติ แม้จะมี banner ของผู้อื่นมาติดและมีรายได้จาก banner ก็ตาม 
     - การประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลแก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือบริการ เช่น เพื่อการสอน, ประกาศรับสมัครงาน ฯลฯ
     - การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า 
     - เว็บไซต์ส่วนตัว (ส่วนบุคคล) ที่สร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว, การงาน, การศึกษา, หรือความสนใจส่วนตัว 
     - เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางด้านข้อมูล โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยไม่มีการเสียค่าสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ
 

แต่หากตรวจสอบแล้ว เว็บไซต์ธุรกิจของคุณเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ฯ ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่ ReadyPlanet สรุปมาให้แบบง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

     - เตรียมหลักฐาน เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ฯลฯ

     - นำไปยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ สำนักงานเขต ในกรุงเทพฯ , เทศบาล, หรือ อบต. ในท้องที่ได้เลยนะคะ (ค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อ 1 คำขอ)

     - สุดท้าย เมื่อร้านค้าออนไลน์ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้วสามารถติดต่อขอรับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่ะ

เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการก็จะสามารถค้าขายบนช่องทางออนไลน์ได้ถูกต้อง ปลอดภัย และสบายใจ ส่วนผู้บริโภคก็จะยิ่งมั่นใจในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ด้วย อย่าลืม! ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณและจดทะเบียนให้ถูกต้องกันตั้งแต่วันนี้
 

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีข้อสงสัยในการตรวจสอบเว็บไซต์ธุรกิจหรือขั้นตอนในการจดทะเบียนพาณิชย์ฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขต, เทศบาล และ อบต. ใกล้เคียงพื้นที่ตั้งธุรกิจได้เลยนะคะ หรือติดต่อ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร 02-547-5959-61 อีเมล e-commerce@dbd.go.th หรือ dbd-verified@dbd.go.th  ที่มา.ReadyPlanet

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด