Home | News (Events)
งาน Top Thai Brands ครั้งที่ 2
เขียนโดย Admin เมื่อ 29 กันยายน 2558 เวลา 06:49:32 น. | ผู้เข้าชม 6775 ครั้ง

งาน Top Thai Brands ครั้งที่ 2
( ภาพจาก http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=501 )
 
พาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Top Thai Brands ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอุดรธานี คาดจะมีเงินสะพัดภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
 
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงาน Top Thai Brands ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอุดรธานี 
 
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2558 โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงสมาคมต่าง ๆ ได้แก่ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดอุดรธานี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และสมาคมเครื่องหนังไทย 
 
ซึ่งจะดึงผู้ซื้อ ผู้เข้าร่วมงานทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจีน ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 คน และคาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
 
การจัดงาน Top Thai Brands ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกรายใหญ่ เพื่อนำไปพัฒนาตนเองสร้างพันธมิตรทางการค้าและจับคู่ธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย และเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกและสร้างรายได้สู่ประเทศ อย่างไรก็ดี
 
นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและผู้สนใจในหัวข้อต่าง ๆ เช่น เขตพัฒนาเศรษกิจพิเศษ มาตรฐาน Thai GAP ช่วยยกระดับสหกรณ์และเกษตรกรได้อย่างไร การเสวนาเปิดโลกแฟรนไชส์ไทยสู่ AEC มุมมองเทรนด์การค้าโลก การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน และการเลือกซื้อเครื่องประดับอย่างมั่นใจ เป็นต้น
 
นางนันทวัลย์กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน กรมทรัพย์สินทางปัญญายังเดินหน้าโครงการภายใต้งบประมาณปี 2559 อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี แต่ขณะนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกับการแปลงทรัพย์สินของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้เป็นทุนนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก่อนที่จะมีการประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 
รวมทั้งอาจจะต้องทำการจ้างหน่วยงานเพื่อเข้ามาศึกษาด้านการจัดทำข้อมูล ขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ความรู้กับสถาบันการเงินด้วย และภายในงาน Top Thai Brands ก็จะเชิญสถาบันทางการเงินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาฟังสัมนาในหัวข้อดังกล่าวด้วย
 
อย่างไรก็ดี สำหรับงานด้านอื่น ๆ ภายหลังที่ตนเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็จะเดินหน้าสานต่องานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งงานด้านกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎมหายเครื่องหมายการค้า งานด้านจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา งานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าพิธีสารมาดริด การแก้ไขปัญหา PWL ที่ไทยยังคงติดปัญหามากว่า 9 ปี โดยจะมีการพิจารณาและปรับอันดับในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 นี้ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่
 
อ้างอิงจาก  ประชาชาติธุรกิจ 
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด