Home | News (New Biz)
คิดเป็น..รวยก่อน...ตลาดการค้าโลกปัจจุบัน...เป็นระบบการค้าเสรี..
เขียนโดย Admin เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06:30:07 น. | ผู้เข้าชม 6723 ครั้ง

คิดเป็น..รวยก่อน...

    ตลาดการค้าโลกปัจจุบัน...เป็นระบบการค้าเสรี...

    เทคโนโลยีต่างๆ ทันสมัย...

    สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลก...โดยใช้เวลาไม่กี่นาที...

    การซื้อขาย...ทำกันได้สะดวกมากขึ้น...

    สามารถซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้...

    รูปแบบการค้าเปลี่ยนแปลงไปมาก...

    ถ้าประเทศไทยจะค้าขายแข่งกับประเทศต่างๆ...

    เราต้องทำการค้าเชิงรุก...เราต้องก้าวให้เร็ว...

    การค้าของไทย...ปัจจุบันมีความสับสนมาก...ไม่คล่องตัว...

    จะต้องได้รับการผลักดัน...และเจาะลึกในทุกแง่มุม...

ฝากเอาไปคิด...

    ผมจะชี้ภาพการส่งออกของไทยให้ท่านเห็น...

    แล้วท่านช่วยผมคิดซิครับ...ว่าน่าพอใจหรือยัง...

    ประเทศไทย...ส่งออกได้ปีละ...ประมาณ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐ... (ปีพ.ศ.2543)...

    ถ้าเรานำไปเทียบกับ...บริษัท GM...(General Motor)...บริษัทเดียว...

    เขาส่งออกได้ถึง...168,000 ล้านเหรียญสหรัฐ...

    ประเทศไทย...ซึ่งเป็นประเทศ...มียอดขายน้อยกว่าบริษัท...

    บริษัทเดียว...เกือบ 3 เท่า...

    ประเทศไทยมีทรัพยากรมากมาย...เป็นแหล่งอาหารใหญ่ของโลก...

    แต่มียอดขายอยู่แค่อันดับที่ 28 ของโลก...

    ทำไมเราทำยอดขายได้ไม่เท่าเขา...ผมตอบได้เลยว่า...

เราแพ้เขาที่ความคิดครับ...

    ของเรา...คิดน้อย...คิดช้า...คิดไม่เป็นระบบ...

    คิดไม่ทันสมัย...คิดไม่ครบ...คิดไม่เป็นรูปธรรม...

    และที่สำคัญ...เราไม่เคยคิด...ที่จะเอาชนะเขา...

    ไม่เคยคิดให้ดีกว่าเขา...ไม่เคยคิดให้ล้ำหน้าเขา...ใช้หัวลุย...

    ก่อนจะทำการเจาะตลาด...ออกไปลุยค้าขายกับต่างประเทศ...

    เราคงต้องหันมามองดูว่า...ตลาดสินค้าของเรา...เป็นอย่างไร...

    อดีต...เราขายอะไร...ปัจจุบัน...เราขายอะไร...อนาคต...มีแนวโน้มว่า...

    สินค้าประเภทไหน...จะเป็นความต้องการของตลาดโลก...

    เมื่อผมเข้ามารับตำแหน่ง...ผมมองเห็นการปรับเปลี่ยนเรื่องการส่งออก...

    ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ...แบ่งเป็น 3 ยุคคือ...

ยุคแรก...

    เมื่อ 30-40 ปีก่อน...เป็นยุคสินค้าเกษตร...

    ประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตร...70%...

    ของรายได้ประชาชาติ (GDP)...

ยุคที่ 2...

    เป็นยุคอุตสาหกรรม...ส่งสินค้าเกษตรยังไม่แปรรูป...ลดเหลือ 12%...

    สินค้าเกษตรแปรรูป...10%...นอกนั้นเป็นสินค้าอุตสาหกรรม...

ยุคที่ 3...ยุคปัจจุบัน...และ...ยุคอนาคต...

    เป็นโลกเศรษฐกิจยุคใหม่...ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมาก...

    ถ้าเป็นสินค้าที่เป็นรูปธรรม...หรือสินค้าที่จับต้อง...หยิบฉวยได้...

    คุณภาพจะต้องดี...การออกแบบทันสมัย...สวยงาม...

    วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีคุณภาพสูง...ราคาต้องถูก...

    เครื่องหมายการค้า...หรือสัญลักษณ์ (Brand)...ต้องแข็งแรง...

    ถือเป็นเรื่องสำคัญ...

    เพราะความเชื่อถือในตราสินค้า...สามารถเพิ่มยอดขายได้มาก...

    แถมยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก...ดังนั้น...สินค้าในยุคนี้...

    ต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้ทันสมัย...ต้นทุนต่ำ...แต่มีคุณภาพสูง...

    ต้องทำการตลาดต่อเนื่อง...เพื่อเป็นที่รู้จัก...คุ้นหู...

    และเกิดความเชื่อมั่นในตราสัญลักษณ์...

    ส่วนสินค้าที่เป็นนามธรรม...จับต้องไม่ได้...

    เป็นสินค้าประเภท...ธุรกิจบริการ...เช่น...

    การบริการ...การท่องเที่ยว...ร้านอาหาร...

    ก็ต้องมีมาตรฐาน...คือ...สะดวก...สะอาด...รวดเร็ว...ทันสมัย...

    เป็นมืออาชีพ...

สินค้าอนาคต...

    ทรัพย์สินทางปัญญา...เป็นสินค้าตัวใหม่...ที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคย...

    แต่จะทำรายได้เป็นกอบเป็นกำในอนาคต...

    ต่อไป...ความคิดที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย...จะทำรายได้มหาศาล...

    โดยที่เราคิดไม่ถึง...ซึ่งแน่นอนว่า...ก่อนจะถึงตรงนั้น...

    เราต้องพัฒนาปรับปรุงบุคลากรของเรา...ให้มีความพร้อม...

    ควบคู่กับต้องสร้างกฎหมายขึ้นมาคุ้มครองสิทธิ์เหล่านี้...

    ครับ...นี่คือตัวบ่งชี้ว่า...เราจะทำการค้าขายไปในทิศทางใด...

    ต้องปรับตัว...ปรับกระบวนยุทธ์อย่างไร...จึงจะสามารถโดดลงสู่

    สงครามการค้าโลกได้...ซึ่งแน่นอน...

    เวทีการค้าโลก...จะเต็มไปด้วยขุมทรัพย์...ทรัพย์สินเงินทองมากมาย...

    ที่รอคนมากอบโกยเอาไป...ใครพร้อมก่อน...ก็กอบโกยได้ก่อน...

   เราพร้อมหรือยัง...?

กลยุทธ์การตลาด...

    การจะทำสินค้าไทยให้ประสบความสำเร็จในการส่งออก...

เราต้องมีกลยุทธ์...กลยุทธ์ที่ผมมองไว้คือ...

1. ต้อง FOCUS ตลาด...

    - ต้องมองตลาดให้ออก...ต้องเห็นชัดเจนว่า...

    - อะไรเป็นสินค้าที่ล้าสมัย...ต้องค่อยๆ ลดบทบาทการขายลง...

    - อะไรเป็นสินค้าอนาคตดี...ต้องรีบผลักดันตลาดการค้าอย่างรวดเร็ว...

    - อย่ามัวไปผลักดันสินค้าที่หมดอนาคต...เหนื่อยมาก...และไม่ได้เงิน...

2. พัฒนาปรับปรุงตัวเรา...และองค์กร...

    ให้เป็นคนที่คล่องแคล่ว...ว่องไว...ก้าวทันโลก...(Mobility)...

    ถ้าช้า...เราจะไม่ทันคนอื่น...

3. มีความสามารถในการปรับตัว...ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้ดี...

    โลกการค้าปัจจุบัน...เปลี่ยนแปลงเร็วมาก...ต้องปรับตัวให้ทัน...

4. แสวงหากำไรได้ในทุกโอกาส...(Profitability)...

    ต้องมองทุกอย่างให้เป็นเงิน...

    ปัญหา...อุปสรรค...โอกาส...ทุกสถานการณ์...

    คุณต้องแปลงให้เป็นเงินให้ได้...

5. มีความรับผิดชอบสูงต่อส่วนรวม...(Accountability)...

    เดี๋ยวนี้...กระแสโลกอ่อนไหวมาก...

    สินค้าของคุณต้องปลอดภัยต่อสุขภาพ...

    รักษาสิ่งแวดล้อม...ไม่สร้างมลภาวะ...

    นี่คือหัวใจของการทำธุรกิจส่งออก...

องค์กรยุคโลกาภิวัตน์...

    การจะสามารถค้าขายในตลาดโลกได้...

    เราต้องปรับปรุง...เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานใหม่...

    - ต้องปรับขนาด...ให้มีขนาดเล็ก...กระชับ...ไม่ยุ่งยาก...

    แต่มีคุณภาพ... (Lean & Mean)

    - ต้องทำให้ผู้บริหาร...ทั้งระดับบนและระดับล่าง...

    เข้าใจรายละเอียดของ...แผน...เป้าหมาย...

    และรู้วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน...ถูกต้อง...เหมือนกันทั้งองค์กร...

    เพื่อจะได้ก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน...พร้อมกัน...เกื้อหนุนกัน...

    เราแบ่งเป้าหมายตลาดไว้ 7 ตลาด...คือ...เอเชียใต้...

    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้...ตะวันออกกลาง...ยุโรปตะวันออก...

    ยุโรปตะวันตก...ละตินอเมริกาและแอฟริกา...

    แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 7 คน...เป็นหัวหน้าทีม...

ชื่อหน่วยงาน...อาจต้องปรับเพื่อความชัดเจนของภารกิจ...

และจิตวิทยาการตลาด...

    - กรมส่งเสริมการส่งออก...เป็น...กรมการค้าระหว่างประเทศ...

    - สำนักนโยบายและแผน...อาจเปลี่ยนเป็น...

    สำนักกลยุทธ์และวิสัยทัศน์...

สำนักงานการค้าในต่างประเทศ...

    เมื่อก่อน...ช่วงเศรษฐกิจดี...มีภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญ...

    ราชการเป็นกองหนุน...เป็นทัพหลัง...

    ปัจจุบัน...ภาวการณ์เปลี่ยนไป...

    เราต้องการเพิ่มยอดการส่งออก...เพิ่มเป็น 2-3 เท่า...

    เราต้องเปลี่ยนวิธีการ...ต้องปรับกระบวนทัพใหม่...

    ภาคราชการ...ต้องกลับมาเป็นทัพหน้า...

    นำทัพการค้าไทยไปเจาะตลาดโลก...

สำนักงานการค้าในต่างประเทศ...

ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงาน...ต้องเป็นกำลังสำคัญในการ...

    - แสวงหาโอกาสทางการค้า...การลงทุน...

    และเสริมศักยภาพภาคเอกชน...

    - สรรหาแหล่งวัตถุดิบ...ให้ผู้ประกอบการ...

    - เสาะหาข้อมูลอัจฉริยะ...(Intelligent Information)...

    ให้ผู้ประกอบการ...

    - เสาะหาและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ค้าระดับสูงให้รัฐบาล...

    ทั้งภาครัฐและเอกชน...

    ที่สำคัญที่สุด...ข้าราชการของสำนักงานส่งเสริมการค้าของเรา...

    จะต้องเป็นเซลแมนระดับโลก...

    และจะต้องสามารถรายงานข้อมูลข่าวสาร...

ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก...และเครื่องมือที่ทันสมัย...

ในเรื่องที่เราต้องรู้...ได้อย่างรวดเร็ว...ภายใน 1 ชม. ...

ต้องไปสืบเสาะหาข้อมูลในการสัมมนา...

การกล่าวสุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญ...

แล้วแจ้งมาที่กระทรวงพาณิชย์...

ผมจะพิจารณาว่า...หากเห็นว่ามีความสำคัญต่อภาคธุรกิจ...

ควรจะซื้อลิขสิทธิ์...และถ้าถ่ายทอดสดเป็น VDO Conference...

ให้ข้าราชการ...นักธุรกิจ...ผู้ส่งออก...นักศึกษา...

ได้ชม...ได้ฟัง...ได้รับทราบข้อมูลที่ทันโลก...

ทันเหตุการณ์...พร้อมกันกับคนทั่วโลก...

นี่คือตัวอย่างบางส่วน...ยกมาทั้งหมดคงอ่านไม่ไหว...

อ่านแล้วลองคิดตามดูว่า...

ได้ประโยชน์อะไร...เกิดความคิดอะไร...จะปรับองค์กรของเราอย่างไร...

นี่คือประโยชน์...ที่เกิดจากการคิด...

 

มีคำถามเชิญที่...

สมคิด ลวางกูร...

chanchann@chanchann.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด