Home | News (SMEs News)
PCA จับมือ THAICOM ผลิตรถสื่อสารเคลื่อนที่AIS3G 2100 กระจายสัญญาณครอบคลุมทั่วไทย
เขียนโดย Admin เมื่อ 06 มีนาคม 2559 เวลา 07:54:04 น. | ผู้เข้าชม 3657 ครั้ง

     บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้นำเทคโนโลยีทางด้านระบบสื่อ สารโทรคมนาคมและดิจิตอลทีวีสำหรับองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะงาน วางระบบรถสื่อสารเคลื่อนที่ ได้ร่วมกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในโครงการขยายบริการเครือข่ายAIS3G 2100 ไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือทุรกันดารที่เครือข่ายภาคพื้นดินไปไม่ถึง ด้วยความเร็ว (Speed) ที่ทัดเทียมกันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเพิ่มสถานีลูกข่ายให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยเครือข่ายที่จัดหาประกอบด้วย สถานีแม่ ตั้งอยู่ ณ สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินไทยคม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี , สถานีลูกข่ายชนิดประจำที่ และสถานีลูกข่ายแบบเคลื่อนที่ (รถสื่อสารดาวเทียม)

CR newswit.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด