Home | News (SMEs News)
โรงเรียน อายเลเวล ประเทศไทย
เขียนโดย Admin เมื่อ 14 มีนาคม 2559 เวลา 10:07:39 น. | ผู้เข้าชม 3772 ครั้ง

 

 

          บ. โกลเบิลวิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด แนะนำสถาบันการศึกษาเสริมสอนคณิตศาสตร์และภาษา ภายใต้ชื่อ “อายเลเวลไทยแลนด์ Eye Level Thailand” ชูเป็นสถาบันเรียนเสริมนานาชาติด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ชั้นนำ ส่งหลักสูตรการสอนแนวใหม่แบบ Self-Directed Learning ฉีกความต่างที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จุดเด่นมุ่งเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ อายเลเวลมีครูเสมือนเป็นโค้ชแนะนำเท่านั้น เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ ทัศนคติที่ดี และกิจกรรมกล้าแสดงออก โดยมี 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรขับเคลื่อนพัฒนาเด็กแต่ละคนไปทีละก้าวพร้อมค้นพบวิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกโจทย์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจหลักสูตรการเรียนการสอนสไตล์

 


          “อายเลเวล ”ได้รับการยอมรับหลักสูตรนี้ 22ประเทศ มีกว่า 623 ศูนย์ทั่วโลก เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลระดับชั้นอนุบาล1จนถึงมัธยมศึกษาตอนต์ ดร.พรชัย ศรีประไพ ที่ปรึกษา บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าสถาบันการสอนคณิตศาสตร์และภาษา Eye Level Thailand เปิดเผยว่า “การนำแบรนด์ อายเลเวล มาประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าเป็นสถาบันการศึกษาเสริมระดับอินเตอร์ ที่มีมุมมองแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ เป็นมุมมองการศึกษาสมัยใหม่ที่ได้ผลเพราะเน้นไปที่ผลสำเร็จของเด็ก และเป็นมุมมองที่พิสูจน์แล้วจากการที่ Eye Level ประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลกิจการคุณภาพอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง 15 ปีซ้อน” “พอได้ศึกษาและเข้าถึงหลักสูตรนี้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ ด้านหลักสูตรการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนที่รับประกันได้ว่า เด็กทุกคนจะประสบผลสำเร็จ เนื่องจากแนวทางของ Eye Level มีหลักสูตรการสอนแนวใหม่แบบ Self-Directed Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง มุ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีแนวคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา โดยมีการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ ทัศนคติที่ดี และกิจกรรมกล้าแสดงออก


 

 

    จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรคือ วางรากฐานการศึกษาที่มั่นคงให้กับเด็กทุกคน เด็กจะพัฒนาไปตามระดับของตนไปทีละขั้นด้วยความเข้าใจระดับ Mastery เด็กเองจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกโจทย์ ทุกปัญหา นอกจากนี้เด็กจะถูกสอนให้รู้จักวางแผน ติดตามผลงานของตนเองตั้งแต่เล็ก รวมทั้งจะถูกสอนให้คิดเป็นระบบแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า Grade 1-9”
    ดร .พรชัย กล่าวต่อไปว่า “ด้านกลุ่มลูกค้าของ อายเลเวล ประเทศไทย นั้นได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียน และกลุ่มผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจทางด้านการศึกษา ในประเทศไทยมีทั้งหมด 13 สาขาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ในปัจจุบัน “อายเลเวล” มีมากกว่า 623 ศูนย์ใน 22 ประเทศทั่วโลก สำหรับการขยายสาขา และ การเป็นที่รู้จักของอายเลเวล ประเทศไทยนั้น มาจากกลุ่มผู้ปกครองจะพูดคุย ปากต่อปากทำให้เกิดลูกค้าและมาจากความไว้วางใจจากผู้ปกครอง แผนการดำเนินงานคาดว่าในปีนี้จะมีการขยายเพิ่มอีก 7 สาขาจากเดิม

 

 

สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน คือผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด “อายเลเวล” เป็นผู้นำด้านการแก้โจทย์ปัญหาจากประเทศเกาหลี ใช้เทคนิคการสอนแก้โจทย์ วิเคราะห์ปัญหาในหลายๆ ขั้นตอน ด้วยวิธีการที่ ไม่น่าเบื่อและช่วยการจดจำ  สอนและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และภาษาโดยใช้ความเข้าใจ ทุกโจทย์ ทุกหลักสูตร มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นจึงออกแบบหลักสูตร 5 หลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรคณิตศาสตร์ Eye Level Math คณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาคภาษาไทย, หลักสูตร Play Math คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก, หลักสูตร English ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร English Sparks ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนไทย Non Native Speakers”

 


    ด้านดร.ณัฐกานต์ ทองประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้นำเข้าสถาบันการสอนคณิตศาสตร์และภาษา Eye Level Thailand กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านการศึกษา แม้จะทุ่มเทงบมหาศาลเพียงใด  แต่ผลที่ได้รับคือการถดถอยของการศึกษา ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 8 ของประเทศอาเซียน จากทั้งหมด 10 ประเทศ ส่วนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ ลำดับท้ายๆของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สำหรับเทคนิคการสอนของ “อายเลเวล ประเทศไทย” ไม่ได้พึ่งครูแต่ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนำให้แก่ผู้เรียนเท่านั้น โดยในโลกที่เปลี่ยนไป เนื่องจากความรู้มีอยู่ทุกแห่ง ผู้ขวนขวายหาความรู้ และรู้วิธีที่จะนำความรู้มาใช้ต่างหากกลายเป็นคนที่จะประสบผลสำเร็จ อายเลเวล ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับ “ผู้เรียน” หาวิธี “ส่งเสริม” ให้กับผู้เรียนผ่านการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาแบบเรียน พัฒนาแนวความคิด พัฒนาการจูงใจให้เด็กอยากเรียน พัฒนาวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เด็กสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความเข้าใจ”

 


    กรรมการผู้จัดการ กล่าวปิดท้ายว่า “ อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ “อายเลเวล ประเทศไทย” จะคำนึงถึงมุมมองของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งแบ่งชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมต้นเป็นหลายๆ ระดับ (คณิตศาสตร์ 32 ระดับ, ภาษาอังกฤษ 8 ระดับ) และมี การเรียนตามขีดระดับความสามารถ ตัวผู้เรียนเองสามารถเริ่มเรียนได้จากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้เมื่อผ่านการทดสอบในขั้นแรก จึงทำให้ไม่มีการเสียเวลาโดยไม่จำเป็น มีการวางแผนกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับเด็กเป็นลำดับขั้น แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว และมีรางวัลตอบแทน เมื่อสามารถทำคะแนนบรรลุผลตามระดับที่ตัวเขาเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับชีวิตการทำงานจริงในสถานการณ์โลกปัจจุบัน เป็นความได้เปรียบที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งแต่ละโรงเรียนแต่ละประเทศที่เด็กเรียน อาจจะมีแตกต่างกันบ้าง แต่ Eye Level สอนได้ครอบคลุมแหล่งความรู้ในสาขานั้นๆ อย่างแน่นอน มาเป็นครอบครัวอายเลเวลกับเรานะคะ


    สามารถติดตามสอบถาม ผ่านเฟสบุ๊ก : Eye Level Thailand และอินสตราแกรม :  EyeLevel.TH

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด