Home | News (SMEs News)
กรุงศรี 71 ปี 71 ทุนการศึกษา เพื่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
เขียนโดย Admin เมื่อ 08 เมษายน 2559 เวลา 08:27:58 น. | ผู้เข้าชม 6481 ครั้ง

       นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบทุนแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส จากโรงเรียน สถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ 7 แห่ง รวม 71ทุน เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี โดยเยาวชนผู้มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี กิจกรรมจัดขึ้น ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่

http://newswit.comCR newswit.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด