Home | News (SMEs News)
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ.
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 เมษายน 2559 เวลา 06:57:56 น. | ผู้เข้าชม 6323 ครั้ง

           นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วย นายจรูญ อิ่มเอิบสิน นางวิชุดา ไตรธรรม นายบุญพีร์ พันธ์วร และคณะผู้บริหาร อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่

CR.http://www.newswit.com/

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด