Home | News (Events)
แวลลูฯ ร่วมกับกสิกรไทยจัดสัมมนาวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขียนโดย Admin เมื่อ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 06:30:00 น. | ผู้เข้าชม 5390 ครั้ง

      นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด กล่าวถึงการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ว่า "งานสัมมนานี้เป็นความร่วมมือระหว่างแวลลูฯ และธนาคารกสิกรไทย ที่เห็นความสำคัญของการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องขององค์กรธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกธุรกิจทั่วประเทศเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถระดมเงินเข้ามาพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการทำบัญชีให้ถูกต้อง นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้แก่ตัวแทนจำหน่ายของเราในการกู้เงินลงทุนก้อนใหญ่ผ่านธนาคารเพื่อให้เข้าถึงงานประมูลชิ้นใหญ่ ทั้งของภาครัฐและเอกชนได้มากยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจเองด้วย การทำธุรกรรมทางการเงินของบริษัทตนให้เป็นระบบ ถูกต้องและตรวจสอบได้ง่าย จะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจ การขอเครดิตจะทำได้สะดวกง่ายดายและอยู่ในวงเงินที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ธุรกิจทั้งของลูกค้าและของเราก็จะเติบโตยิ่งขึ้นร่วมกันไปอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยได้รับความสนใจจากคู่ค้าของบริษัทเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะไปจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่คู่ค้าในภาคอื่น ๆ ต่อไปอีกครับ"

       นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเสริมว่า "การดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ ไม่เพียงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเท่านั้น แต่ยังต้องระมัดระวังเพื่อให้ก้าวของธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ธนาคารกสิกรไทยยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้ร่วมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งเดอะแวลลูซิสเตมส์และคู่ค้า นับเป็นฟันเฟืองสำคัญในวงจรธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไทย ซึ่งธนาคารกสิกรไทยเชื่อมั่นว่าหากทุกวงจรธุรกิจ สามารถจัดการบัญชีและภาษีได้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะบนฐานดิจิตอลเพื่อร่วมตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิตอล จะช่วยเสริมให้ธุรกิจได้ประโยชน์จากการลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ พร้อมทั้งจะส่งผลดีในระยะยาวต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคืนกลับประโยชน์มหาศาลของประเทศ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป"

 

CR.Newswit.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด