Home | News (SMEs News)
ธพว.สถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกใช้บริการเครดิตสกอริ่ง
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:09:32 น. | ผู้เข้าชม 4095 ครั้ง

        ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ประเดิมเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกในประเทศไทยใช้บริการเครดิตสกอริ่ง สืบเนื่องธนาคารแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้เครดิตบูโรจัดทำและให้บริการเครดิตสกอริ่งครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และเครดิตบูโรได้ให้บริการเครดิตสกอริ่ง ตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม 2559 การให้บริการดังกล่าวจะมีผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายการประกอบทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่2

      นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรได้พัฒนาระบบเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) ทั้งของบุคคล และของผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ด้วยมาตรฐานสากล เครื่องมือการประเมินดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME ได้รับบริการสินเชื่อที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ ประการสำคัญระบบดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบความแม่นยำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ปัจจุบันเครดิตบูโรมีสมาชิกสถาบันการเงินกว่า 90 ราย มีสมาชิกหลายรายแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการเครดิตสกอริ่ง ปรากฏว่าธพว.เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งแรกของประเทศไทยที่มาใช้บริการ ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์รายแรกที่ใช้บริการได้แก่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกเครดิตบูโรและนับได้ว่าเป็นต้นแบบสถาบันการเงินในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

      การที่ ธพว.ได้เห็นความสำคัญของเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงประเภทนี้และตัดสินใจนำมาใช้เป็นปัจจัยหนึ่งร่วมกับปัจจัยอื่น อาทิ ข้อมูลจากใบสมัครสินเชื่อ แผนธุรกิจ ข้อมูลจากเครดิตบูโร เป็นต้น นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมของคณะผู้บริหารเป็นอย่างมาก การใช้บริการเครดิตสกอริ่งเป็นรายแรกของ ธพว. (SME Development Bank) ในครั้งนี้จึงเป็นการยกระดับ

      มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk Management) เทียบได้กับมาตรฐานของสถาบันการเงินระดับโลก เครดิตบูโรจึงใคร่ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนในการผลักดันเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินไทยอีกครั้งหนึ่ง

CR.newswit.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด