Home | News (New Biz)
ล่องเรือสู่เมืองลาว สัมผัสธรรมชาติสองฝั่งโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เขียนโดย Admin เมื่อ 14 กันยายน 2559 เวลา 07:04:04 น. | ผู้เข้าชม 3544 ครั้ง

ล่องเรือสู่เมืองลาว สัมผัสธรรมชาติสองฝั่งโขง

            สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆ ว่า ประเทศลาว เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล พื้นที่รวม 236,800 ตารางกิโลเมตร ศูนย์กลางอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีพรมแดนติดต่อกับจีนทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

การเดินทางจากประเทศไทยสู่ประเทศลาวมีหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน รถโดยสาร หรือรถยนต์ส่วนตัว รวมถึงการเดินทางโดยล่องเรือแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญทางหนึ่งที่มักถูกมองข้าม เรือโดยสารมีบริการตามหัวเมืองสำคัญต่างๆ เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ไม่เร่งรีบและต้องการสัมผัสกับธรรมชาติสองฝั่งโขงอย่างใกล้ชิด  

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เครดิตภาพ : Mattanawadee Tunsakul

ข้อมูล : Wikipedia.org 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด