Home | News (New Biz)
เราจะหาลูกค้า 1 ล้านคน... ได้อย่างไร...Marketing Concept...ความสำเร็จ...เกิดจาก...วิธีการหลัก...ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า...คือ...
เขียนโดย Admin เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 06:50:46 น. | ผู้เข้าชม 3287 ครั้ง

เราจะหาลูกค้า 1 ล้านคน...
ได้อย่างไร...
----------*----------

 

Marketing Concept...
    => การบอกต่อ...คือ...พระเจ้า...
    => เครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้เรา...ใช้สร้างความสำเร็จ...
             => ในการหาลูกค้า  1  ล้านคน...คือ...
                       => Internet...
                       => Social Network...
ความสำเร็จ...เกิดจาก...
     => ความกล้าหาญ...
              => กล้าหาญในการสร้างกลยุทธ์...ด้าน...
                       => ผลิตภัณฑ์...
                       => การตลาด...
                       => การบริการ...
                       => การบริหารทีม...
                       => และวัฒนธรรมองค์กร...
วิธีการหลัก...ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า...คือ...
    => ทำให้ลูกค้า...มีส่วนร่วม...ในทุกกิจกรรม...
             => ทำทุกอย่าง...ให้ลูกค้าพูดคำว่า...
                       => เรา...
             => บริษัทของเรา...
             => สินค้าของเรา...
             => ทีมงานของเรา...
             => ความสำเร็จของเรา...
    => เปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น...
              => ทุกเรื่อง...
     => แล้วนำทุกความเห็นที่ดี...มีประโยชน์...
               => มาพัฒนาทุกอย่าง...เพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่...

กลยุทธ์...การตลาด...
     => เมื่อทำสินค้า...และบริการของเรา...
              => ให้แตกต่าง...และดีกว่า #1 ในตลาดแล้ว...
     => ต้องใช้แผนการตลาด...แบบพายุโหมกระหน่ำ...
              => ต้องบุกทุกรูปแบบ...ทุกทิศทาง...
              => บุกตะลุย.. 360 องศา...
             => ทั้งทางบก...เรือ...และอากาศ...
   => ต้องระดมพล...ปลุกพลัง...เพื่อเผด็จศึก...
              => ทุกเช้า...
                       => ทุ่มเทสุดชีวิต...ในทุกเรื่อง...
    => สร้างวัฒนธรรมองค์กร...ที่เข้มข้น...
              => เมื่อรบชนะแล้ว...สำเร็จตามเป้าหมาย...
                       => ต้องฉลองชัย...ชนแก้วไวน์...ปาร์ตี้...
               => ถ้าแพ้...กินเหล้าขาว...
                        => ต้องกอดคอกัน...ช่วยเหลือกัน...
                        => และพร้อมที่จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่...
                              และสำเร็จไปด้วยกัน...
                => ต้องยึดมั่นในอุดมการณ์...
                         => ไม่มีอะไรในโลกนี้...ที่กูทำไม่ได้...
                         => กูเก่งที่สุดในโลก...
                                   => ไม่สำเร็จ...กูไม่เลิก...
                 => ผลลัพธ์...ที่เกิดขึ้น...คือ...
                          => ทีมงาน...เข้มแข็ง...
                          => การทำงานเป็นทีม...ยอดเยี่ยม...
                          => สภาพแวดล้อมการทำงาน...มีความสุข...
                          => ความรัก...และความผูกพันในทีม...เข้มข้น...
   => ความรู้สึก...เป็นพี่เป็นน้องกัน...
             => คืออาวุธลับ...ที่พาเรา...ไปสู่ความสำเร็จ...
              => กอดคอช่วยเหลือกัน...เมื่อเจอความยากลำบาก...
              => ชนแก้วฉลองชัย...อย่างมีความสุข...เมื่อเรา...
                        => ประสบความสำเร็จ...
    => เราทุกคน...จะประสบความสำเร็จและร่ำรวย...ไปด้วยกัน...
               => เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง...
                        => แม้แต่คนเดียว...
นี่คือ...
    => อุดมการณ์...


ตัวอย่างวิธิคิดการทำตลาดในยุคดิจิตอล...

Xiaomi...Model...

ตอนที่ Xiaomi...พัฒนาผลิตภัณฑ์...
        => ผู้ใช้งานนับแสน...
                    => ร่วมกันสร้างสรรค์...Idea...

 

การแนะนำผลิตภัณฑ์...เพื่อโปรโมทสินค้า...
       => ผู้ใช้...นับสิบล้านคน...
                => ช่วยกันบอกต่อ...
                          => ทั้งทาง Offline...
                          => และทาง Online...
    นี่คือปฎิหาริย์...ที่เกิดขึ้น...
         => ในประวัติศาสตร์จีน...
    ผู้บริโภคของจีน...ไม่เคยมีความรู้สึก In กับ Brand...
         => อย่างนี้มาก่อน...
     ความสัมพันธ์...ลึกซึ้งมาก...
         => และขยายเป็นวงกว้าง...
     ทุกคน...เข้าไปมีส่วนร่วมกับแบรนด์...
          => อย่างกระตือรือร้น...

ความสำเร็จ...อย่างยิ่งใหญ่ของ Xiaomi...คือ...
         => ทำให้ผู้บริโภค...มีส่วนร่วม...
         => ทำให้ทุกคน...มีความรู้สึกว่า...เป็นของเรา...

* เบื้องหลังการบุกเบิก...Xiaomi...
       - ก่อตั้งบริษัท...
       - พัฒนาผลิตภัณฑ์...
       - ออกแบบสินค้า...
       - การสร้างแบรนด์...
       - การปฏิบัติงาน...
       - กลยุทธ์การตลาด...
       - แนวคิด...การบริการ...

* เริ่มต้นจาก...ก้าวเล็กๆที่มั่นคง...
        => สู่การเติบโตแบบถล่มทลาย...แบบก้าวกระโดด...
                  => ขึ้นมาเป็นอันดับ 1...
    เกิดปรากฎการณ์ล้มยักษ์...
        => เพราะเลือกใช้กลยุทธ์ที่...แตกต่างและน่าสนใจกว่า...
        => มัดใจลูกค้า...ให้เป็นมากกว่าลูกค้า...
        => ทำลูกค้า...ให้เป็น...แฟนคลับ...เป็นเพื่อนที่ผูกพันธ์...
        => ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับแบรนด์...ในทุกที่...ทุกเวลา
        => ชวนลูกค้า...เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของแบรนด์...
                 => อย่างกระตือรือร้น...
        => ทำแบรนด์...ให้เป็น Love  Mark...
                 => ทุกคนเห็นแล้ว...รัก...
                 => รู้สึก...เป็นเจ้าของ...

ความรวดเร็ว...คือ...แก่น...
        => ของการบริการที่ดี...

เทคโนโลยี...ต้องทำให้คน...
      => สะดวก...รวดเร็ว...
      => สบายใจ...ภูมิใจ...
      => มีความสุข...

สร้างบริษัทที่...
       => ลูกค้า...มีส่วนร่วมในการออก Idea...ผลิตสินค้า...
       => เปิดโอกาสให้ลูกค้า...สามารถเข้ามาร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ได้...
       => เปลี่ยนลูกค้า...ให้เป็นเพื่อน...
       => สร้างแบรนด์...ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นมารวมตัวกัน...
                 => เสนอ Idea...และมีความรู้สึกว่า...เป็นเจ้าของ...
                 => แล้วร่วมกัน Promote Brand ผ่าน Online...

นี่คือหลักวิธีคิด ของผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่....ของตลาดในยุคดิจิตอล

ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จ…

มีคำถามเชิญที่..koosodor@gmail.com

 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด