Home | News (Events)
ช้อปช่วยชาติ ที่ SE-ED Online Shopping คืนความสุขให้นักช้อปพร้อมลดหย่อนภาษี
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 07:27:39 น. | ผู้เข้าชม 3602 ครั้ง
 
คืนความสุขให้นักช้อปพร้อมลดหย่อนภาษี
  • นักช้อปซื้อสินค้าและบริการ เป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559
  • ซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำหักลดหย่อนได้
  • ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
  • ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร (มีชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี)
ประโยชน์ที่สำหรับนักช้อป

สำหรับท่านผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2560กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่หากคุณเป็นคนที่ไม่มีรายได้ หรือไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกปีอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถซื้อสินค้าเพื่อไปลดหย่อนภาษีตามโครงการนี้ได้

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค.59
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://se-ed.com/s/cLii
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด