Home | News (New Biz)
ดีป้า สร้างคนพันธุ์ดิจิทัล 5 แสนราย
เขียนโดย Admin เมื่อ 20 เมษายน 2560 เวลา 06:28:10 น. | ผู้เข้าชม 944 ครั้ง

 

       "ดีป้า" เดินเครื่องสร้างคนพันธุ์ดิจิทัล 5 แสนราย ด้วย Channel Management System ระบบเชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อัพสินค้าขายผ่านตลาดดอทคอม และเอไอเอส เสริมแกร่ง "SMEs – วิสาหกิจชุมชน - OTOP" แข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มั่นใจพลิกโฉมชุมชนสู่ "ดิจิทัล คอมมิวนิตี้" ด้าน "ผู้ประกอบการ" ยิ้มรับ ออนไลน์เปลี่ยนชีวิต-สร้างโอกาสดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ ตันวิสุทธิ์ vp-network quality management (AIS) นายนพทัต บุณยเกียรติ รองประธานกรรมการเครือข่ายธุรกิจ Biz clubประเทศไทย นางฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดขนส่ง ไปรษณีย์ไทย และนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการตลาด ดอท คอม จำกัด ร่วมแถลงข่าวการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเปิดตัวระบบ Channel Management System (CMS) และแอปพลิชันThailand I Love U และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ "การผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในยุคการแข่งขันเศรษฐกิจดิจิทัล"

        ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ดีป้าได้มีเป้าหมายส่งเสริม SMEs พันธุ์ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs และ OTOP สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการค้าออนไลน์ โดยผ่านระบบและแอปพลิเคชันที่ดีป้าได้พัฒนาขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง น่าน สกลนคร ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี โดยมีการฝึกอบรมวิทยากรอาสา (Agent)จำนวน 400 คนในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง เพื่อกระจายอบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่อง จังหวัดละ 400ราย รวม 4,000 ราย ถือเป็นการส่งเสริมกลุ่มการเรียนรู้ในท้องถิ่นตนเอง และการสร้างสังคมดิจิทัลคอมมิวนิตี้ในระดับชุมชน เพราะมีการใช้วิทยากรอาสา 400 คน กลับไปเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนของตนเอง ทำให้องค์ความรู้เกิดความยั่งยืน

         "ดีป้าตั้งเป้าสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจำนวน 4,400 ราย จากเป้าหมาย 5 แสนรายที่จะสร้างใน 20 ปี กลุ่มคน 4 ,400 คนจะเป็นกลุ่มนำร่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ดีป้าจะส่งเสริมผู้ประกอบการต่างประเทศให้เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและง่ายขึ้น"นายณัฐพล กล่าวและว่า การค้าบนโลกออนไลน์สิ่งสำคัญคือ สินค้าต้องมีความปลอดภัยและมีคุณภาพ ผู้ประกอบการต้องมีระเบียบวินัยจึงจะทำให้การค้ามีความยั่งยืน ทั้งนี้มีการตั้งเป้าจะมียอดสั่งซื้อในระบบประมาณ 200 ล้านบาท

          ทั้งนี้ การอบรมจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นการใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้าขายออนไลน์ผ่านระบบและแอปพลิเคชัน ที่ประกอบไปด้วย ระบบ Channel Management System (CMS) เป็นระบบศูนย์กลางการเชื่อมต่อตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถลงสินค้าขายบน E - Market Placeที่เชื่อมต่อกับระบบ CMS ทำให้การค้าขายออนไลน์สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งตอนนี้ได้มีผู้ให้บริการ E - Market Place ที่เข้าร่วมเชื่อมต่อระบบ CMS แล้ว 2 ราย คือ TARAD.com และ ฟาร์มสุข ของ AIS รวมถึงระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP เป็นระบบบริหารคลังสินค้า เชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจทุกขั้นตอนเพื่อผลกำไรสูงสุด M Account เป็นระบบบัญชีเบื้องต้นใช้งานง่าย และสามารถใช้ได้บน Smart phone โดยสามารถเข้าใช้งานได้ฟรีผ่านhttp://m-account.com/mAccount/login/auth

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด