Home | News (SMEs News)
การขนส่งนับว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
เขียนโดย Admin เมื่อ 21 เมษายน 2560 เวลา 06:24:26 น. | ผู้เข้าชม 899 ครั้ง

การขนส่งนับว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

     การขนส่งนับว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งการขนส่งทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าและบริการ ยิ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในหลาย ๆ ด้านต่อภาคธุรกิจของประเทศ ฉะนั้นไทยจึงควรให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมของผู้รับจัดการขนส่งสินค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

      ขนส่ง ขยายตัวร้อยละ 10 เมื่อเทียบปี 2558ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยแนวโน้มเศรษฐกิจและธุรกิจของไทยปี  น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเล็กน้อย โดยอาจขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 (ค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 3.0) เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวในปี 2558 ที่ร้อยละ 2.8 โดยมีการลงทุนเป็นแกนหลักที่นำการเติบโต ทั้งนี้ การลงทุนของภาครัฐจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นในการลงทุนตามมา

     ด้านการก่อสร้าง ขนส่ง และโลจิสติกส์ จะได้รับผลบวกจากการลงทุนและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนหลังการเปิดเสรี AEC โดยคาดว่า มูลค่าการลงทุนก่อสร้างในปี 2559 อาจเติบโตในกรอบร้อยละ 5.5-7.5 เทียบกับในปี 2558 ที่อาจขยายตัวราวร้อยละ 10

     ส่วนการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศ ในปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยอาจเติบโตในอัตราที่น้อยลงจากปีก่อน เนื่องจากไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากนานาประเทศที่พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนเช่นกัน

      และอีก ธุรกิจให้บริการขนส่ง บริการรถยก รถเครน ก็เป็นที่นิยมสำหรับเจ้าของผู้ประกอบการรับเหมาที่ไม่ต้องการชื้อรถเอง แต่หันไปใช้บริการกับผู้ให้บริการ รถยก รถเครน แทน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นทีเดียวซึ่งผู้ประกอบการ คุณอัษฏาวุธรถบรรทุกติดเครน เจ้าของ www.assadawutservice.com ได้กล่าวกับเราว่าปีนี้ธุรกิจเริ่มขยายตัวขึ้นและได้มีบริการแบบขนส่งทั่วไทย

 


ที่มา.newswit.com

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด