Home | News (Events)
อะแวร์คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม คนรุ่นใหม่ หัวใจนักไอที และมอบรางวัล Aware Technology Competition Award 2016
เขียนโดย Admin เมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:56:40 น. | ผู้เข้าชม 7766 ครั้ง

              เมื่อเร็ว ๆ นี้นายสตีเว่น พรุ๊สสกี้ กรรมการผู้จัดการบริษัท อะแวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับนางสาวกนกชนา เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าบริษัท อะแวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ธนิศา นุ่มนนท์ ประธานสาขา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 1 จากซ้าย) และอาจารย์อนันตพัฒน์ อนันตชัย รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 6 จากซ้าย) ในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในการแข่งขัน อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น จัดกิจกรรม "Aware Technology Competition Award 2016 "

          ซึ่ง อะแวร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านไอทีมาปรับใช้และพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกธุรกิจในปัจจุบัน และต้องการส่งเสริมให้เป็นนักพัฒนาไอทีที่ดี ที่สามารถเข้าใจมุมมองทางธุรกิจ โดยในการแข่งขัน ได้ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้โมบาย แอพพลิเคชั่น ในการสร้างแบบจำลองธุรกิจขึ้นมา โดยเน้นหัวข้อ ""การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อซ้ำ"

        ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในปีนี้ได้แก่ นายไตรศักดิ์ ไตรเสนีย์ และนางสาวอมิตา มงคลปรีดาไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ บริษัท อะแวร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 24

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด