Home | News (SMEs News)
TMA จัดงานสัมมนา เรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยียุคใหม่จากแบรนด์ระดับโลก
เขียนโดย Admin เมื่อ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 07:34:42 น. | ผู้เข้าชม 2932 ครั้ง

           สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) นำโดย นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ (ซ้ายสุด) กรรมการบริหาร นายอิสระ ว่องกุศลกิจ (ที่ 3 จากขวา) Board of Trustee นางสาวภัทรลดา สง่าแสง (ขวาสุด) ประธานกลุ่ม Corporate Performance Management Group จัดงาน TMA Top Talk ในหัวข้อ "การเดินทางสู่การปฏิรูปทางธุรกิจ" โดยได้รับเกียรติจาก 2 ผู้บริหาร ของ Amazon Web Services (AWS) มร.นิค วอลตัน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคอาเซียน และ มร.เอเดรียน คอกคลอฟท์ (กลาง) รองประธานฝ่ายกลยุทธ์ด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีด้านคลาวด์ในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่

             เพื่อให้องค์กรในประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารทางภาครัฐให้เกียรติร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งานมีขึ้นที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด