Home | News (SMEs News)
นุกรรมการโอทีที เปิดเวทีคุยแฟนเพจ Facebook ไทยยอดนิยม หนุนดึงทุกรายเข้าระบบ เรียกร้องปฏิบัติเท่าเทียม ห่วงกติกาซ้ำซ้อน
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 05:40:40 น. | ผู้เข้าชม 2916 ครั้ง

        พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า หลังจากประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในการให้บริการโอทีทีกับผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook ที่มีผู้ติดตามสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศไทยจำนวนกว่า 30 แฟนเพจ ผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook เน้นย้ำเรื่องเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงโฆษณาสินค้าที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มโอทีที โดยผู้ดูแลแฟนเพจเหล่านี้มีความยินดีที่จะเข้าสู่ระบบการกำกับดูแลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสำนักงาน กสทช. ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook ให้ความเห็นว่า การสร้างระบบในการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างกฎกติกาที่มีความเท่าเทียม และมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกแฟนเพจในระบบโอทีที ทั้งยังสนับสนุนให้กระบวนการกำกับดูแลรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลแฟนเพจFacebook มองว่า ในปัจจุบันมีกฎกติกาที่ต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วค่อนข้างมาก จึงกังวลเรื่องความซับซ้อนของกฎกติกาที่จะมาปรับใช้กับบริการโอทีที เพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่แฟนเพจต่างๆ

ทั้งนี้ ผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook มองว่า การได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอรม์โอทีทีจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเนื้อหาและการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมอย่างตรงจุด รวมถึงจะทำให้การบังคับใช้กฎระเบียบเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหาได้เท่าทันสถานการณ์ ดังนั้น จึงสนับสนุนให้สำนักงาน กสทช. กำกับดูแลแพลตฟอร์มโอทีทีด้วย

"วันนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ดูแลแฟนเพจ Facebook ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เช่น การเสนอให้สำนักงาน กสทช. เข้ามาส่งเสริมการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพในระบบโอทีที เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาเนื้อหาที่ดีต่อสังคม ยืนยันว่ากระบวนการเข้าสู่ระบบจะไม่ยุ่งยาก ไม่เกิดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่มีกฎระเบียบเพิ่มเติมเกินความจำเป็น และทุกคนจะดำเนินการต่อไปได้โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด" พันเอก ดร. นที กล่าว

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด