Home | News (SMEs News)
ฝ่ายกิจการสาขาบสย. จัดอบรม การตลาดออนไลน์ จ.ขอนแก่น
เขียนโดย Admin เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:07:59 น. | ผู้เข้าชม 2844 ครั้ง

            นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานสาขาอุดรธานี ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดการอบรมและเวิร์คช็อปให้ความรู้ โอกาสและช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากร นางสาวเมธปริยา คำนวนวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท Lnw จำกัด ผู้ให้บริการระบบร้านค้าออนไลน์ฟรี ภายใต้แบรนด์ LnwShop (เทพช็อป) ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) กับผู้ประกอบการ SMEs ในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ชื่อหลักสูตร "ออนไลน์สร้างเงินล้านกับ บสย." ณ ห้องอบรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด