Home | News (SMEs News)
SME Development Bank แนะผู้ประกอบการยุค 4.0 พัฒนามาตรฐานสินค้าผ่านแล็บประชารัฐ
เขียนโดย Admin เมื่อ 01 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:53:53 น. | ผู้เข้าชม 2860 ครั้ง

 

     นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bankหรือ ธพว.) เยี่ยมชมบูธบริการและนิทรรศการตัวอย่างห้องปฏิบัติการแล็บประชารัฐ โดยมี นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมหารือแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการผลักดันลูกค้าธนาคารผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแล็บประชารัฐ แล็บคุณภาพที่มีผลตรวจวิเคราะห์แม่นยำผ่านการรับรองโดย EURL แล็บกลางสหภาพยุโรป ณ งานมหกรรมการเงิน SMART SME EXPO 2017

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด