Home | News (Events)
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 3 สำหรับผู้ประกอบการ อุตฯ อาหาร/เกษตร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เขียนโดย Admin เมื่อ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:02:19 น. | ผู้เข้าชม 3805 ครั้ง

  NEXT GEN INNOVATOR 3

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

 สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

 

   Highlight

 

·       เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนานวัตกรรมและสภาพธุรกิจจริง ตั้งแต่แนวคิดเชิงนวัตกรรม จนถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์ตลาด และการวางแผนผลิตสู่เชิงพาณิชย์

·       พบกับวิทยากรมากความสามารถจากองค์กรชั้นนำที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน อาทิ คุณสุรีรัตน์ เจ้าของแบรนด์ "เจคิว ปูม้านึ่ง"  คุณบุณย์ญานุช ผู้บริหารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า และคุณรวิศ ผู้บริหารผงหอมศรีจันทร์

·       ศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิจัยของภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นนำ กว่า 8 แห่ง

·       เน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เรียน นำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์เกิดเป็น Partners ทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต

·       เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการภาครัฐ ต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่อไป โดยความสำเร็จของรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 สามารถผลักดันให้ผู้เข้าร่วมอบรม Matching นักวิจัยและพัฒนาโจทย์นวัตกรรม ตลอดจนการได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ มากกว่า 35 โจทย์

รับจำนวนจำกัด!!! 

หากสมัครภายใน 14 ก.ค. 2560 นี้  จะได้รับส่วนลดพิเศษ 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 2560 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด