Home | News (Events)
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดงานแถลงข่าว โครงการ ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี Suphanburi The History of Asia
เขียนโดย Admin เมื่อ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:43:40 น. | ผู้เข้าชม 3740 ครั้ง

         จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นำโดย เสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน โครงการ "ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี" "Suphanburi The History of Asia" จังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผสมผสานด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ ดังนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะจัดกิจกรรมนิทรรศการที่สามาถให้ความรู้และสร้างการตระหนักถึง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของชาติพันธ์ต่างๆ และรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยผ่านการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่กำลังสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล 4.0

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด