Home | News (SMEs News)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเป็นเย็นใจเปิดตัว “ยาน้ำมันเหลือง” ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมส่งออกตลาดอาเซียน
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:00:19 น. | ผู้เข้าชม 3760 ครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเป็นเย็นใจเปิดตัว ยาน้ำมันเหลือง

ตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมส่งออกตลาดอาเซียน

 

        ในปัจจุบันมีความต้องการในการนำพืชสมุนไพรไทยมาใช้รักษาโรคมากขึ้น เนื่องจากเป็นการแพทย์ทางเลือกที่เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีการใช้อย่างแพร่หลายในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และเห็นผลสัมฤทธิ์ของพืชสมุนไพร ประกอบกับมีเป้าหมายเพื่อการกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นระบบ มีความยั่งยืน มีการวิจัยพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้และนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันให้พืชสมุนไพรของไทย เป็น 1 ในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 และนโยบายประชารัฐของรัฐบาล สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และโอกาสขยายช่องทางธุรกิจสมุนไพรไปยังประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอเป็นเย็นใจ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อย่าง “ยาน้ำมันเหลืองตราย่าทิม” ที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรไทยหลายชนิด อันได้แก่ไพล ขมิ้นชัน ว่านเอ็นเหลือง เป็นต้น โดยคุณสมหมาย พัฒนดิลก เภสัชกรแผนไทยและผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเป็นเย็นใจเปิดเผยว่า อยากให้ยาน้ำมันเหลืองเป็นเหมือน Top of Mind ของผู้บริโภคเมื่อคิดถึงภาคตะวันออก
จะต้องนึกถึงยาน้ำมันเหลืองซึ่งเป็นของดีประจำภาค

 

        โดยสรรพคุณทางสมุนไพรของน้ำมันเหลืองมีอย่างมากมาย จากตำราต่างๆ พอจะสรุปได้ว่า สามารถบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นหวัด แก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด คล้ายจะเป็นลม บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำดำเขียว มีความเชื่อว่าทาก่อนนอนทำให้หลับง่ายขึ้น ผ่อนคลาย จิตใจสงบ ปัจจุบันน้ำมันเหลืองเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมาก ทำให้ผู้บริโภคเริ่มสนใจและอยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ ทั้งนี้ในส่วนของการผลิตก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยคงคุณภาพของสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังเช่นยาน้ำมันเหลืองตราย่าทิมที่สามารถเก็บได้นาน พกพาสะดวก เย็นนาน ไม่แสบร้อน ด้วยสูตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีกลิ่นหอม ได้รับทะเบียนยาสามัญประจำบ้านจากกระทรวงสาธารณสุข

 

        “ผลิตภัณฑ์น้ำมันเหลืองตราย่าทิมของเรา สามารถเก็บไว้ได้นานครับ แต่ก่อนก๋งซึ่งเป็นหมอยาแผนโบราณใช้วิธีต้มสมุนไพรต่างๆ แล้วเทใส่กะละมังเล็กๆ รอให้อุ่นเพื่อแช่เท้า สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้  แต่ใช้ครั้งเดียวก็ต้องเททิ้ง การเตรียมการก็เสียเวลามาก แต่พอมาถึงรุ่นเรา ก็นำมาแปรรูปจากที่เคยนำตัวยาสมุนไพรต่างๆ มาต้ม เปลี่ยนเป็นแบบเคี่ยวน้ำมันเก็บได้นาน เราใช้สารสกัดจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อดับกลิ่นสมุนไพรบางตัวที่กลิ่นแรงให้หายไป ซึ่งตอนนี้มีการต่อยอดโดยการใช้เครื่องจักรโดยผู้ผลิตเป็นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ สามารถเก็บกลิ่นได้นาน คุณภาพเท่ากันทุกขวดควบคุมโดยเภสัชกรแผนไทยที่ได้รับอนุญาต”

 

        นอกจากนี้ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดพอเป็นเย็นใจร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกำลังทำการวิจัยในหัวข้อ “ความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตราย่าทิม” เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภครวมถึง จุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และดูแนวโน้มสินค้าสมุนไพรไทยว่าเป็นไปในทิศทางใด เพื่อการันตีความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจัยเบื้องต้นมีแนวโน้มว่ากว่า 90% ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในคุณภาพ

 

        สำหรับท่านใดที่สนใจอยากสอบถามเกี่ยวกับยาน้ำมันเหลืองตราย่าทิมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร : 081-626-2805, 086-155-1709 Fb : www.facebook.com/TraYaTim, Line: sommaip3

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด