Home | ธุรกิจน่าลงทุน
The Best of Service Innovation Career บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (Bond L.)
เขียนโดย Admin เมื่อ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:35:25 น. | ผู้เข้าชม 7978 ครั้ง

The Best of Service Innovation Career

บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (Bond L.)

          คุณติฐพงศ์ พัฒนรุ่งเรือง INNOVATION Division Manager กล่าวว่า “บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (Bond L. Corporation Co.,Ltd.) ดำเนินธุรกิจด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม-ศาสตร์และผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ด้วยแนวทางการเสาะแสวงหา ค้นคว้า วิจัย เรียนรู้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยทีมวิจัยที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้รับการบริการในทุกภาคส่วน”

 

          “อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค โดย บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้รับการบริการได้รับผลลัพธ์ในการบริการของเราที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริโภคผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา ภายใต้ตราสัญลักษณ์ Bond Media, Litz”

 

          “นอกจากนี้ผมยังคิดว่าบริษัทฯ ยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการทำธุรกิจผ่านสื่อดิจิตอลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทั้งนี้ยังมีเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก ตลอดจนพัฒนาสู่การเป็น One Stop Service อีกด้วย” 

 

         

 

 

ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อธุรกิจ : บริษัท บอนด์ แอล. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทกิจการ : ดิจิตอล มีเดีย

โทร : 02-801-3540, 083-066-4658

fb : Bondlcorp

website : www.bondmediathailand.com

 

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด