Home | News (SMEs News)
CAT ร่วมพิธีเปิดและให้การสนับสนุนงาน Startup Thailand 2017
เขียนโดย Admin เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:13:08 น. | ผู้เข้าชม 2697 ครั้ง

นายขจิต จิตรสุภา ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมพิธีเปิดงาน "Startup Thailand 2017" และรับโล่ขอบคุณในฐานะที่ CAT เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกระทรวงสำคัญต่างๆ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ขอบคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด