Home | News (Events)
WIT ร่วมกับ Cisco จัดงานสัมมนา DIGITAL WORKPALCE 4.0 : Workplace transformation and Next Gen Collaboration
เขียนโดย Admin เมื่อ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:40:16 น. | ผู้เข้าชม 3043 ครั้ง

         บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) ร่ วมกับ ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "DIGITAL WORKPALCE 4.0 : Workplace transformation and Next Gen Collaboration" เพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กร ให้สื่อสารกันได้รวดเร็วทันสมัยยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนเข้าร่วมกว่า 70 องค์กรเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21กิจกรรมสัมมนามีเนื้อหาสำคัญคือการ แนะนำโซลูชันสำหรับรูปแบบการทำงานแนวใหม่ เป็นแนวทางให้ท่านสามารถบริหารจัดการระบบภายในองค์กรที่จะช่วยให้คุณให้สามารถทรานฟอร์มระบบการทำงานร่วมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กรขึ้นไปในอีกระดับซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถนำไปต่อยอด และปรับใช้ให้เข้ากับบริษัทตนได้

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด