Home | News (Events)
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ Northern Line Sticker Design Contest ปีที่ 2
เขียนโดย Admin เมื่อ 04 สิงหาคม 2560 เวลา 08:42:12 น. | ผู้เข้าชม 3239 ครั้ง

                     จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดทำ Application หรือ สติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อ Smart phone/ Tablet โดยขอเชิญผู้ที่สนใจ ไม่จำกัดเพศ อายุ วัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "สติ๊กเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว" แบบเดี่ยวหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 3 คน ในกิจกรรม Northern Line Sticker Design Contest ปี 2 ภายใต้แนวคิด สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท และโล่จากผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่

กติกาการแข่งขัน ส่งผลงานรอบแรก ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ 4 แบบ (จังหวัดละ 1 แบบ) และรอบตัดสิน 10 ทีมสุดท้าย ออกแบบผลงานสติ๊กเกอร์ไลน์แบบเคลื่อนไหว 8 แบบ (จังหวัดละ 2 แบบ)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ www.tripnorthern.com
ส่งผลงานพร้อมใบสมัครได้ที่ : Tripnorthern.linesticker@gmail.com
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด