Home | News (Events)
เมโทรซิสเต็มส์ฯ จับมือ เดลล์ อีเอ็มซี ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจยุคดิจิทัลในระดับ World-Class จัดงาน Accelerate Innovation with IT
เขียนโดย Admin เมื่อ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 07:08:13 น. | ผู้เข้าชม 3187 ครั้ง

       นายสุตตพล กานตานันทะ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน "Accelerate Innovation with IT Transformation" เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ณ "Clelo Sky Bar & Restaurant" ชั้น 46 โครงการ W District สุขุมวิท เพื่อแนะนำเทคโนโลยีในระดับ World-Class ให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในวงการธุรกิจ ที่สามารถรองรับความต้องการทางด้านธุรกิจในทุกระดับ ภายในงานมีการนำเสนอโซลูชั่นของ "เดลล์ อีเอ็มซี" ที่แสดงถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำในโลกดิจิทัล ตั้งแต่ระบบงานในระดับพื้นฐานด้าน Infrastructure ที่จำเป็น สามารถรองรับระบบในโลกดิจิทัล เช่น Cloud, Big Data, Mobility และ Social หรือ โซลูชั่นเพื่อช่วยต่อยอดระบบงานในปัจจุบันให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด อาทิ เช่น Hyper-Converged Infrastructure, Cloud, All-Flash และ Server Solution ที่คุ้มค่ากับการลงทุนพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร.02-089-4994 อีเมล์ : esgmkt@metrosystems.co.th

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด