Home | News (SMEs News)
ธนาคารไทยพาณิชย์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ธำรงไว้ในแผ่นดิน...ด้วยพระบารมี
เขียนโดย Admin เมื่อ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 09:13:28 น. | ผู้เข้าชม 2506 ครั้ง

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ "ธำรงไว้ในแผ่นดิน...ด้วยพระบารมี" โดยมีท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานเปิดงาน และนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด