Home | News (Events)
ไทยพาณิชย์ ผนึกเครือข่าย 4 องค์กรต้นน้ำ-ปลายน้ำ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จัดสัมมนา The Route to the World เจาะลึกโอกาสสู่เส้น
เขียนโดย Admin เมื่อ 05 กันยายน 2560 เวลา 08:02:37 น. | ผู้เข้าชม 3125 ครั้ง

         ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมสร้าง Ecosystem เชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นน้ำ – ปลายน้ำเสริมศักยภาพทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง จับมือ 4 องค์กร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จัด Exclusive Forum หัวข้อ "The Route to the World สู่เส้นทางธุรกิจระดับโลก" นำเสนอข้อมูลเจาะลึก อัพเดทสถานการณ์ตลาดโลก พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองสู่การขยายธุรกิจที่ไร้พรมแดน โดยได้รับเกียรติจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) (กลาง) ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (ที่ 3 จากขวา) นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (ที่ 3 จากซ้าย) และ ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กรรมการผู้จัดการ JM Cuisine(ที่ 2 จากซ้าย) โดยมี นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Segment - Thai 3 (ซ้าย) นายรังสรรค์ องค์สรณะคม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Segment - Thai 1 (ขวา) ให้เกียรติต้อนรับ และน.สพ. บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติร่วมงาน ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด