Home | News (New Biz)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุน SMEs ไทย ปูแนวทางธุรกิจโมเดลส่งเสริมธุรกิจ “แฟรนไชส์” เน้นระบบริหารมาตรฐานสากล เชื่อมั่นแบรนด์
เขียนโดย Admin เมื่อ 06 กันยายน 2560 เวลา 07:50:42 น. | ผู้เข้าชม 3325 ครั้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุน SMEs ไทย ปูแนวทางธุรกิจโมเดล

ส่งเสริมธุรกิจ “แฟรนไชส์” เน้นระบบริหารมาตรฐานสากล เชื่อมั่นแบรนด์ ขยายรวดเร็ว จริง!!!

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงแนวโน้มเศรษฐกิจรวมถึงการตลาดของธุรกิจทั่วไปและแฟรนไชส์ในครึ่งปีหลัง 2560 ยังมีโอกาสการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีส่วนทำให้เม็ดเงินสะพัดมากขึ้นด้วยปัจจัยหลักอย่าง นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค4.0ทำให้กระแสออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจน ทางกรมฯ เล็งเห็นว่า SMEs ไทยพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดยุคดิจิตอล เน้นเสริมความรู้ด้านบริหารจัดการนำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอลประยุกต์ใช้กับธุรกิจหวังสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

      คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า “ทางกรมฯ เชื่อว่าธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าลงทุน และทิศทางการเติบโตของการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ยังสดใส โดยเฉพาะแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยังมีโอกาสในการขยายธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ถึง 2% ทำให้คนที่มีเงินออมได้มองหาทางเลือกการลงทุนใหม่ๆ ที่มีความเสี่ยงไม่มาก ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนเหล่านั้น ประกอบกับคนรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาแล้วอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากขึ้น การเลือกลงทุนแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นข้อดีโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกใหม่อีก”

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ รวมถึงการฝึกฝนทักษะการนำเสนอและเจราจาธุรกิจในงานแสดงธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ใหม่ๆ เข้ามาสู่วงการแฟรนไชส์มาขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2560 อย่างแน่นอน

      “เบื้องต้นทางกรมฯ ได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาของกระทรวงฯ จำนวน 300 ราย จาก 5 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจความงาม/สปา และธุรกิจการศึกษา โดยคาดว่าจะมีแฟรนไชส์ซีรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ราย และมีมูลค่าทางการตลาดราว 20 ล้านบาท ซึ่งสามารถสะท้อนได้ถึงความนิยมและความเชื่อมั่นใน “โมเดลแฟรนไชส์” เนื่องจากช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และเวลา ซึ่งขณะนี้ มีหลายธุรกิจให้ความสนใจนำ “โมเดลแฟรนไชส์” มาใช้ในการขยายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจความงามและสปา เป็นต้น”

      “ทั้งนี้การนำผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ นับเป็นกิจกรรมสำคัญในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านการตลาดและบริหารจัดการตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยกันเองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และพร้อมก้าวสู่ตลาดต่างประเทศด้วยความมั่นคงและมั่นใจ ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” (Franchise B2B) ของกระทรวงพาณิชย์ จำนวนทั้งสิ้น 20 รุ่น รวม 755 ธุรกิจ ซึ่งกระทรวงฯ จะได้คัดเลือกธุรกิจที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงฯ ต่อไป

      นอกจากนี้ทางกรมฯ ยังเน้นเป็นตัวกลางในการแมทช์ชิ่งแต่ลละธุรกิจให้เข้ากับโลกยุคใหม่ด้วยการสร้างระบบการบริหารจัดการขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจยุคดิจิตอลจึงจำเป็นต้องหาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการตลาดโลกดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผู้ประกอบธุรกิจในยุค 4.0จึงต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพรวมถึงการใช้แพลตฟอร์มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสื่อดั้งเดิมได้อย่างสมดุลและเหมาะสม

     อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับธุรกิจยุคดิจิตอลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการเสริมจัดอบรมหลักสูตร “Restaurant 4.0” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิตอลสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้พร้อมก้าวสู่อีกระดับของการตลาดยุคดิจิตอลโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนชั้นนำในด้านธุรกิจร้านอาหาร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่การบริหารการเงินและบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร “วงใน”, “FFIW (สถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร) และบริษัทที่ปรึกษาจีโนซีสฯลฯซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจร้านอาหาร ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ

     “ทางกรมฯ เน้นการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะเด็กนักศึกษาที่จบใหม่และอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองด้วยเงินลงทุนไม่มาก ซึ่งการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวบการตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องนำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร : 0-2547-5954 หรือสายด่วน 1570

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด