Home | News (Events)
ก.เกษตรฯ เปิดสัมมนา นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0
เขียนโดย Admin เมื่อ 09 กันยายน 2560 เวลา 07:32:15 น. | ผู้เข้าชม 5267 ครั้ง

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและเปิดการสัมมนา "นวัตกรรมเกษตรไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0" โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรเข้าร่วม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้นำ ภาคเอกชน บุคลากรวิจัยของ กวก. และหน่วยงานสังกัด กษ. ได้รับทราบผลงานเทคโนโลยี/นวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช ตลอดจนเป็นช่องทางการต่อยอดการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเกษตรของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด