Home | News (SMEs News)
เกร็ดความรู้สำหรับ SME online โปรดอ่าน... การโฆษณาอาหารเสริม อย่างไรไม่เสี่ยงคุก
เขียนโดย Admin เมื่อ 10 กันยายน 2560 เวลา 07:16:33 น. | ผู้เข้าชม 486 ครั้ง

เกร็ดความรู้สำหรับ SME online โปรดอ่าน...

การโฆษณาอาหารเสริม อย่างไรไม่เสี่ยงคุก

     ทุกวันนี้ช่องทางการตลาดออนไลน์คือบทบาทช่องทางการขายหลักของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เกือบ 100% ดังนั้นการโฆษณาจึงจำเป็นต่อการสร้างสีสันบนเพจออนไลน์นั้นๆ ถึงความนิยมโพสต์ข้อความชวนเชื่อ การโพสต์รีวิว การโพสต์ข้อความเกินจริง และอื่นๆ เพื่อให้เกิดการซื้อขายที่ง่ายขึ้น SMEs บางรายสร้างรายได้จากตรงนี้ได้หลายเท่าตัวไปแล้ว ทางรัฐบาลจึงมีมาตรการในการโพสต์ที่กวดขันมากขึ้น เนื่องจากความต้องการซื้อค่อนข้างสูง แต่ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อซื้อไปทดลองกลับได้ผลตรงกันข้าม

     นิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ ฉบับเดือนกันยายน 2560 จะมาแนะนำการโพสต์ขาย อาหารเสริมอย่างไรให้ปลอดภัย ไม่เสี่ยงกับการโดนจับโดนปรับ หรือถึงขั้นติดคุก

     การโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงหรือไม่ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องนั้น สามารถทำให้ผู้ประกอบการโดน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะโดนโทษปรับหรือจำคุกได้ง่ายๆ หากทำผิดพลาดข้อกำหนดของกฎหมายควบคุม

     ซึ่งหลักการและข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนโฆษณาอาหาร ดังนี้

     1. อาหารที่กฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตผลิต นำเข้า และอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

     2. การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

     การโฆษณาอาหารเสริมเกินจริงหรือไม่ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องนั้น สามารถทำให้ผู้ประกอบการโดนโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะโดนโทษปรับหรือจำคุกได้ง่ายๆ หากทำผิดพลาดข้อกำหนดของกฎหมายควบคุม

     ซึ่งหลักการและข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรตรวจสอบให้เรียบร้อย ก่อนโฆษณาอาหาร ดังนี้

     1. อาหารที่กฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตผลิต นำเข้า และอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

     2. การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร

     - ไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหาร และให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

     - โฆษณาสรรพคุณ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตในฉลาก / ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก หรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลากโภชนาการ

     - *แต่ทั้งนี้ หากมีการโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณทางสุขภาพนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตในฉลาก ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดังกล่าวข้างต้น ต้องนำผลการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร บทความรู้ หรือข้อมูลทางวิชาการ มาประกอบการขออนุญาตโฆษณาอาหาร ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นปัจจุบัน อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์

     หาก SME รายใดที่กำลังกระทำความเสี่ยงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้บริโภคด้วย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อย่างลืมย้อมกลับไปดูกันด้วยนะคะว่า สินค้าที่คุณโพสต์อยู่นั้นอยู่ในข่ายทำความผิดหรือไม่ ถ้าไม่ก็สบายใจได้ แต่ถ้าคิดว่ามีความผิด แนะนำให้เปลี่ยนเดี่ยวจะโดนเข้าไป เสียเงินทองเสียเวลาโดยใช่เหตุ

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด