Home | News (SMEs News)
NNCL ลงนามสัญญาดัน ALT วางโครงข่าย High Speed Fiber Optic ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร
เขียนโดย Admin เมื่อ 11 กันยายน 2560 เวลา 08:30:32 น. | ผู้เข้าชม 432 ครั้ง

         คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. นวนคร (NNCL) ถ่ายภาพร่วมกับคุณปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT) ภายหลังพิธีลงนามในสัญญาร่วมกันเพื่อให้ ALT เป็นผู้วางโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (High Speed Fiber Optic) ให้เช่าภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ด้วยระยะเวลาสัญญา 16 ปี ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income) ตามยุทธศาสตร์หลักของ ALT ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจที่มีรายได้แบบต่อเนื่อง โดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของโครงสร้างกำไรที่มาจากธุรกิจที่มีรายได้ต่อเนื่องเป็นครึ่งหนึ่งของผลกำไรรวมภายใน 5 ปี (2559 - 2563)

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด