Home | News (Events)
จ.ชลบุรีหนุน บ้านชากแง้ว-บ้านตะเคียนเตี้ย กระตุ้นศักยภาพ 2 ชุมชน พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 กันยายน 2560 เวลา 06:12:08 น. | ผู้เข้าชม 6700 ครั้ง

          จังหวัดชลบุรีพร้อมสนับสนุน "บ้านชากแง้ว" และ "บ้านตะเคียนเตี้ย" ชุมชนในอำเภอบางละมุง เพื่อพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัด จับมือภาครัฐ-เอกชนผ่านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชลบุรี กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นชุมชนนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น"จังหวัดชลบุรีมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ชุมชนบ้านชากแง้วและชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย" เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านชากแง้วและบ้านตะเคียนเตี้ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนำร่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด