Home | News (Events)
ในงานสัมมนาพิเศษ KTAM Exclusive Talk ในหัวข้อ "นโยบายการคลัง พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง"
เขียนโดย Admin เมื่อ 18 กันยายน 2560 เวลา 07:49:50 น. | ผู้เข้าชม 3185 ครั้ง

      นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (กลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาพิเศษ KTAM Exclusive Talk ในหัวข้อ "นโยบายการคลัง พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง" ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM โดยมีนายวัชรา ตันตริยานนท์ ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร บลจ.กรุงไทย ให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้าและนักลงทุนจำนวนมาก

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด