Home | News (SMEs News)
ดีอี หนุน มจธ. ทีโอที ร่วมมือวิชาการนำเทคโนโลยี-นวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
เขียนโดย Admin เมื่อ 22 กันยายน 2560 เวลา 08:15:42 น. | ผู้เข้าชม 2409 ครั้ง

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ บมจ.ทีโอที (ทีโอที) โดยมี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของการสร้างระบบนวัตกรรมของประเทศไทย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้เป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด