Home | News (SMEs News)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 24 บจ. ต้นแบบดำเนินธุรกิจยั่งยืน
เขียนโดย Admin เมื่อ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:38:15 น. | ผู้เข้าชม 654 ครั้ง

        ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความยินดี แก่ 5 บจ. ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) 3 บจ. รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) 7 บจ. รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding Sustainability Awards) และ 9 บจ. รับรางวัล Rising Star และ บจ. ที่ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" (Thailand Sustainability Investment) ในงานประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 ติดตามผลการประกาศรางวัลที่ www.set.or.th

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด