Home | News (Events)
คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจ...ร่วมฟังการเสวนาพิเศษ Business Idea for Success การสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ในยุค
เขียนโดย Admin เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:35:27 น. | ผู้เข้าชม 689 ครั้ง

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจ...ร่วมฟังการเสวนาพิเศษ Business Idea for Success การสร้างธุรกิจสร้างสรรค์ในยุค Thailand 4.0

  • คุณเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dreamaker Equity Crowdfunding
  • คุณพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท โอคุสโน่ฟู้ด จำกัด
  • ดร.ฐิติกร โพธิสาร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดำเนินรายการโดย ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ Exhibition Hall ชั้น 1 โซน A อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
สอบถาม โทร. 02 5791111 ต่อ 2360
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScND7GVCsemLm4jqTOwg7bbgI_MuVeos_2lGeRHTAY_qQlUvw/viewform
• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด