Home | News (Events)
สนช. เปิดบ้านรับวันเด็กแห่งชาติ 11 13 มค. นี้ ชวนเยาวชนไทยเรียนรู้การเป็น นวัตกรรุ่นเยาว์ ผ่าน 4 สถานีการสร้างสรรค์ พิซซ่าแบบใหม่
เขียนโดย Admin เมื่อ 10 มกราคม 2561 เวลา 08:29:23 น. | ผู้เข้าชม 758 ครั้ง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มกราคม 2561 ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม ในธีม STEM4INNOVATOR (สะเต็มฟอร์อินโนเวเตอร์) หรือแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร ผ่าน 4 สถานีการสร้างสรรค์ "พิซซ่าแปลกใหม่สไตล์สะเต็ม"

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า "ในปีนี้ สนช. ได้นำ STEM4INNOVATOR มาเป็นธีมหลักในการทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนน่าจะมีความคุ้นเคยกับคำว่า "STEM" กันเป็นอย่างดีแล้ว สำหรับ "STEM4INNOVATOR" นี้ เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของ STEM และยังมีมิติที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความเป็นไปได้ในการนำมาทำเป็นธุรกิจนวัตกรรม"

STEM4INNOVATOR คือ การที่เรามีความรู้ความเข้าใจทางด้าน S – Science วิทยาศาสตร์ / T –Technology เทคโนโลยี / E -Engineering วิศวกรรมศาสตร์ / และ M -Mathematics คณิตศาสตร์ และได้รับการต่อยอดความคิดด้วยความรู้และมุมมองทางด้านธุรกิจเพิ่มเข้าไป จะทำให้การคิดค้นพัฒนาผลงานของเรา มีคุณค่าและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

การเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาทักษะ STEM4INNOVATOR จะช่วยให้สามารถก้าวเดินใน 4 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจจริงได้ โดยเริ่มจากขั้นที่ 1 สร้าง Insight + STEM ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ถ่องแท้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ จากแรงบันดาลใจและจากพื้นฐานความรู้ STEM ที่ถ่องแท้ ขั้นที่ 2 สร้าง Wow Idea ด้วยการนำความคิดที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็นไอเดียที่จับต้องได้ มีการกำหนดปัญหาและเป้าหมายที่ชัดเจน และมีโอกาสทำได้จริง ขั้นที่ 3 Biz Model การจับเอาความคิดและศักยภาพด้านการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง มาบูรณาการเข้ากับมุมมองธุรกิจ และการคิดวิเคราะห์ด้านการเงิน การตลาด เพื่อพัฒนาแผนบริหารจัดการและเพิ่มความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และขั้นที่ 4 Production & Diffusion การลงมือปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น คิดจริง ทำจริง ขายจริง ด้วยศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด