Home | News (Events)
จับตาเทรนด์ไอที ปี 2561 เสริมแกร่งองค์กรยุคดิจิทัล
เขียนโดย Admin เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:19:04 น. | ผู้เข้าชม 803 ครั้ง

         กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่โลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ปัจจุบัน ได้พลิกโฉมต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิถีชีวิตของผู้คนแบบไม่เคยเป็นมาก่อน องค์กรที่สามารถปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม ย่อมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อยู่รอดแข็งแกร่ง และเป็นผู้นำทางธุรกิจในยุคดิจิทัล

เช่นทุกปีที่ผ่านมา ไอดีซีได้ทำนายอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งในขณะนี้อยู่แพลตฟอร์มที่ 3 บทที่ 2 ว่าด้วย นวัตกรรมอันหลากหลายในยุคเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Multiplied Innovation for the Digital Transformation Economy) โดยมีเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก อย่างคลาวด์ (Cloud) บิ๊กดาต้า/อนาไลท์ติกส์ (Big Data/Analytics) โมบิลิตี้ (Mobility) และ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เป็นส่วนสนับสนุน เพื่อให้เป็นองค์กรแบบดิจิทัลโดยแท้ (Digital-native Enterprises) และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องทำธุรกรรมกับชาวยุโรปคือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป หรือ EU(General Data Protection Regulation:GDPR) ซึ่งจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคมในปีนี้ ส่งผลให้คนยุโรปสามารถฟ้องร้องบริษัทต่างชาติที่ไม่ใช่ EU ได้ โดยมีวงเงินสูงถึง 4% ของยอดขายขององค์กร การป้องกันข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าที่ทำธุรกรรมกับคนยุโรปจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

เทรนด์ไอที ปี 2561 จึงยังคงมุ่งสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่จะพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร แต่จะมุ่งสู่ความสำเร็จสูงสุดจากการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจที่แปลกและใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ไร้ข้อจำกัดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบนิเวศน์ทางธุรกิจแบบอีโคซิสเต็มส์ (Ecosystem) เพื่อดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับสินค้าและบริการ การสร้างแพลตฟอร์มตลาดการค้าดิจิทัล (Platform Economy) ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถโต้ตอบกับแบบอินเตอร์แอคทีฟมากขึ้น หรือ การใช้ไอโอที (Internet of Things:IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:AI) แมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning:ML) การยึดข้อมูลเป็นศูนย์กลาง (Data-Centric) ที่หวังผลทางธุรกิจและความได้เปรียบ


• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด