Home | News (SMEs News)
ดีป้าลงนาม MOA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อัดเงินอุดหนุนกว่า 4.7 ล้านบาท คาดสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลกว่า 1,300 รา
เขียนโดย Admin เมื่อ 07 มีนาคม 2561 เวลา 09:30:16 น. | ผู้เข้าชม 4819 ครั้ง

      สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบการช่วยเหลือโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากลระหว่างดีป้ากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภายใต้ depa Manpower Fund ซึ่งทางดีป้าให้การอุดหนุนเป็นจำนวนเงิน 4,724,000 บาท โดยความร่วมมือในครั้งนี้ตั้งเป้าจะสามารถผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นนักศึกษาเพื่อได้รับมาตรฐานสากลหลักสูตร CompTIA IT Fundamental จำนวน 1,000 ราย และหลักสูตร CompTIA A+ จำนวน 300 ราย ในระยะเวลา 9 เดือน

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด