Home | News (Events)
เชิญชวนนวัตกรรุ่นใหม่โชว์ไอเดีย ชิงสุดยอด รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ปี61 เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม ศกนี
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา 05:55:34 น. | ผู้เข้าชม 2692 ครั้ง

          สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าร่วม การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. และ สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 18 ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. แต่ละสาขา จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และได้รับโอกาสศึกษาดูงานนวัตกรรมในต่างประเทศเป็นเวลา 1 สัปดาห์ รางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และได้รับโอกาสไปประกวดต่อต่างประเทศ รางวัลที่ 2 และ 3 จะได้รับ โล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา 15,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scisoc.or.th และ www.tia.nia.or.th พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ E-mail:scisoc.thailand@gmail.com หรือ ที่สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 – 252 – 7987 โดยสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม ศกนี้

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด