Home | News (SMEs News)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคม บจ. และ สนช. ยกระดับนวัตกรรม บจ. ไทย
เขียนโดย Admin เมื่อ 17 มีนาคม 2561 เวลา 06:54:02 น. | ผู้เข้าชม 4423 ครั้ง

     เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด