Home | News (Events)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้วางแผนการเงินให้แก่ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
เขียนโดย Admin เมื่อ 15 เมษายน 2561 เวลา 06:25:36 น. | ผู้เข้าชม 2556 ครั้ง

               ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ และปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบสื่อความรู้ "Happy Money: สุขเงิน สร้างได้" แก่ ทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมสนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงินให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จาก 50 เขต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น รวม 300 คน เพื่อร่วมเผยแพร่ความรู้วางแผนการเงินแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

• แนะนำธุรกิจน่าลงทุน
ธุรกิจน่าลงทุนทั้งหมด